Yhteistyökumppaninne Saksassa

Markkinatutkimukset


Onko minulla mahdollisuuksia menestyä Saksan markkinoilla?
Ketkä ovat kilpailijoitani Saksassa?

Saksalaiset ovat erittäin hinta- ja laatutietoisia. Uusia hankkeita mietitään pitkään ja perusteellisesti. Kun ovet aukeavat on saksalainen luotettava ja pitkäaikainen yhteistyökumppani. Räätälöin juuri teidän tarpeisiinne rakennettuja markkinaselvityksiä. Selvitän kohderyhmät ja tarvittavat sertifioinnit. Tarkistan kilpailutilanteen ja hintatason. Arvioin mahdollisuutenne isoilla, mutta kilpailluilla Saksan markkinoilla. Olen paikan päällä ja päivittäisessä kontaktissa paikallisten kuluttajatuotteiden kanssa. Pienimuotoiset kenttätutkimukset onnistuvat lyhyelläkin aikavälillä. Rehellisesti ja luotettavasti.


Tarpeen mukaan kontaktoin mahdollisia asiakkaita ja järjestän yritystapaamisia sekä toimin neuvottelupuna.